آیا گیاهان هم احساسات دارند؟

کلیو بکستر بعد از دانشمندی به نام بوز به‌طور مشخص، پلی‌گراف یا دستگاه دروغ سنج را به گیاهان متصل و آزمایش‌های خودش را شروع کرد. او بعد از آزمایش‌های متعدد ادعا کرد که گیاهان نه تنها به صدمه فیزیکی؛ بلکه حتی نسبت به تهدید به صدمه یا وجود گیاهان یا جانوران صدمه دیده نزدیک به خود هم عکس‌العمل نشان می‌دهند. تحقیقات بکستر ادامه یافت اما در سال   1975/1354  ، دانشمندان دانشگاه کورنِل تحقیقات او را در آزمایشگاه‌های خود بازسازی کردند ولی دلیلی قانع‌کننده در اثبات ادعاهای او پیدا نکردند و تحقیقات ادامه یافت .

تله پاتی گیاهی!
یکی از روش‌های شناخته شده پلیس برای ایجاد تغییر حالت شدید در فرد ایجاد ترس ناگهانی با به خطر انداختن حیات یا سلامت اوست، و بکستر که به دلیل شغلی با این روش آشنایی داشت، تصمیم گرفت آن را در مورد سوسنی به کار برد. او برگ سوسنی را در فنجان قهوه گرم فرو برد و مدتی نگه داشت.

وضعیت را بررسی کرد و سرانجام تصمیم گرفت تهدید شدیدتری به کار ببرد. تصمیم گرفت برگ متصل به الکترودهای دستگاه دروغ‌سنج را با آتش بسوزاند و به محض اینکه این فکر از ذهن او گذشت و قبل از اینکه حرکتی برای برداشتن کبریت یا فندک بکند عقربه گالوانومتر با یک جهش واکنش شدید گیاه را نشان داد و قلم رسام پلی گراف یک منحنی صعودی دندانه دار رسم کرد. بکستر که هیچ حرکتی برای سوزاندن برگ گیاه نکرده بود و هیچ حادثه دیگری نیز در محوطه آزمایش رخ نداده بود، دچار این گمان شد که گیاه فکرش را خوانده است.

وقتی بکستر به اتاق دیگر رفت و با کبریت بازگشت، مشاهده کرد که منحنی صعودی جدیدی روی کاغذ رسام پدید آمده که ظاهرا مربوط به حرکت او برای انجام تصمیم سوزاندن برگ است. با بی‌میلی و اکراه شروع به تدارک برای سوزاندن برگ کرد. این بار منحنی صعودی کوچک‌تری مشاهده شد. او وانمود کرد که قصد سوزاندن برگ را دارد؛ ولی هیچ گونه واکنشی از طرف گیاه نشان داده نشد. به نظر می‌رسید که گیاه قادر به تشخیص تصمیم در مقابل تظاهر به تصمیم است.

بکستر در یک لحظه احساس کرد که باید مردم را از کشف خود با خبر کند؛ ولی بر احساس خود غلبه کرد و تصمیم گرفت تا با ادامه دقیق‌تر و وسیع‌تر تحقیقات، نخست تعیین کند که گیاه چگونه و با استفاده از کدام اندام نسبت به فکر و عمل او واکنش نشان می‌دهد؟
اولین اقدام او کنترل محیط آزمایش بود و بررسی اینکه عامل دیگری در این قضیه دخالت دارد یا نه. آیا در این گیاه، خود او و دستگاه دروغ سنج چیز غیر عادی وجود دارد، یا آنچه اتفاق می‌افتد مشاهده احساس گیاه در مقابل مهربانی و خشونت اوست؟

پس از آنکه آزمایشات مشابهی به وسیله همکاران بکستر روی گیاهان متفاوت و با دستگاه‌های مختلف انجام شد و نتایج مشابهی به دست آمد، تصمیم بر این شد که تحقیقات گسترش پیدا کند. تحقیق با بیش از 25 نوع گیاه و میوه از جمله کاهو، پیاز، پرتقال و موز ادامه پیدا کرد. نتیجه این آزمایشات که در همه موارد شبیه یکدیگر بودند، به نظر کشفی انفجاری در دنیای دانش به حساب می‌آمد و لزوم نگرشی جدید به جهان را ایجاب می‌کرد. تا آن تاریخ بین دانشمندان و روانکاوان بحث بی‌نتیجه‌ای در مورد وجود ذهن، عاطفه یا حواسی به غیر از پنج حس ظاهری وجود داشت که اثبات و نفی آن به نظر غیرممکن یا بسیار مشکل می‌رسید.


آخرین تحقیقات علمی آماری در این زمینه، در دهه 1930 به وسیله دکتر راین انجام شده بود که نشان می‌داد وقوع اتفاقات در محدوده درک فراحسی انسان، بیش از آن است که بتوان آن را به تصادف محض مربوط دانست.

بکستر ابتدا تصور کرد که چون گیاه فاقد اعضای حسی شبیه به انسان است؛ بنابراین باید حس دیگری در این ارتباط دخالت داشته باشد و از طرفی چون چیزی شبیه به دستگاه سلسله اعصاب انسان برای گیاه متصور نشده بود، به تدریج به این نتیجه رسید که سیستم ارتباطی گیاه یک سیستم کلی‌تر و فراگیرتر است.

او به این فکر افتاد که احتمالا پنج حس ظاهری انسان ممکن است سیستم اساسی‌تر و کامل‌تر ارتباطی طبیعی انسان را که وسیع‌تر از پنج حس ظاهری است، به تدریج کنار زده‌اند؛ سیستم ارتباطی کامل‌تری که در همه موجودات وجود داشته و دارد. آزمایشات آشکارا و به‌طور غیرقابل‌انکار نشان می‌داد که گیاهان فاقد چشم هستند؛ ولی بهتر از ما می‌بینند.

وحشت از نوع گیاهی
با این مشاهدات و به دست آوردن نتایج مشابه در تکرار آزمایشات که شرط علمی بودن آنهاست، بکستر تصمیم گرفت آزمایشگاه خود را تبدیل به یک مجموعه علمی مناسب کند. در آزمایشگاه جدید منحنی‌های واکنشی بسیاری از گونه‌های مختلف گیاهی تهیه شد. آزمایشات با برگ جدا شده از گیاه و حتی با قطعه‌ای کوچک از یک برگ عینا به نتیجه رسید. علاوه بر عکس‌العمل ناشی از تحریکات اعمال شده به وسیله انسان، گیاهان و حتی قطعات کوچک آن، نسبت به هر نوع حادثه غیر مترقبه مانند ورود ناگهانی سگ یا حضور کسی که به نوعی بی‌علاقگی خود را ظاهر کرد، واکنش نشان می‌دادند.


در یک آزمایش که در حضور هیأتی از دانشگاه یِیل با یک گیاه و یک عنکبوت انجام شد، هر زمان که عنکبوت تصمیم می‌گرفت از مانعی که در مسیرش قرار داده شده بود، بجهد یا بگریزد قبل از شروع حرکتش، تصمیم او به وسیله جهش قلم توسط دستگاه روی کاغذ نشان داده می‌شد. بکستر می‌گوید در این آزمایش، تصمیم عنکبوت به وسیله گیاه درک و به وسیله قلم پلی‌گراف متصل به آن روی کاغذ ترسیم می‌شد.


او به این نتیجه رسید که در شرایط عادی و آرام، گیاهان ممکن است متوجه یکدیگر باشند، ولی با حضور حیوان و انسان که تحرک بیشتری دارند و احتمال دخالتشان در زندگی گیاه بیشتر است، گیاهان توجه بیشتری به رفتار آنان نشان می‌دهند.

آزمایشات او نشان دادند که چنانچه گیاه در مقابل تهدید شدید قرار گیرد یا صدمه شدیدی به آن وارد شود، سیستم دفاعی او دقیقا مشابه سیستمدفاعی انسان عمل می‌کند؛ یعنی ممکن است پس از مدتی واکنش و مقاومت دچار بیهوشی شود یا حتی بمیرد. چنین حادثه‌ای زمانی اتفاق افتاد که یک روان‌شناس کانادایی برای مشاهده دستاوردهای بکستر به آزمایشگاه او رفت. اولین گیاه مورد آزمایش هیچ واکنشی از حضور او نشان نداد؛ همچنین گیاه دوم تا پنجم. تنها گیاه ششم واکنش بسیار ضعیفی از خود نشان داد.

بکستر وسایل آزمایش را دوباره بررسی کرد؛ ولی هیچ نقصی در آنها مشاهده نشد. او سپس از روان‌شناس کانادایی در مورد کار و فعالیت‌هایش سوالاتی کرد. معلوم شد شغل این شخص این است که گیاهان مختلف را در کوره برقی آزمایشگاه می‌سوزاند تا وزن خشک آنها را برای یک سری آزمایش تعیین کند. حدود 45 دقیقه پس از خروج روان‌شناس کانادایی از آزمایشگاه، گیاهان مورد آزمایش به هوش آمده و مجددا در مقابل آزمایشات واکنش نشان دادند.


با توجه به این واقعه و این ویژگی گیاهان، بکستر درباره سایر موجودات هم نتیجه‌گیری‌هایی کرد. به عنوان مثال می‌توان یک موجود زنده، اعم از گیاه یا جانور را قبل از صدمه زدن به او، مثلا در زمان ذبح، با قرار دادن در بیهوشی مانیه تیک یا تفهیم عدم سوء نیت، در حالتی قرار داد که واکنش ناخواسته‌ای از خود نشان ندهد.

او همچنین این‌ اظهار نظر عجیب را کرد که میوه‌ها و سبزیجات ممکن است علاقه‌مند باشند خورده شوند و جزئی از بدن انسان یا حیوان شوند؛ مشروط بر اینکه این عمل با نوعی انگیزه ایجاد ارتباط همراه باشد! او این احتمال را هم از نظر دور نمی‌داشت که ممکن است میوه‌ها و سبزیجات ترجیح دهند که با خورده شدن جزئی از یک موجود زنده و فعال شوند تا اینکه پس از رسیدن به زمین بیفتند و بپوسند.

  • بازدید: 1249
  • تاریخ انتشار: جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۵۳
  • شناسه مطلب: 3496

ارسال دیدگاه ؛


کد امنیتی
تصویر جدیدمطالب تصادفی

بک گراند اتومبیل های اسپرت

بک گراند اتومبیل های اسپرت
در این پست میخوام برای دوستانی که دوست دارند همیشه عکس یک ماشین خوشگل، رو صفحه ی کامپیوترشون باشه را قرار بدم. برای...
آیا نگهداری از بامبو خوش شانسی می‌آورد؟

آیا نگهداری از بامبو خوش شانسی می‌آورد؟
اگرچه شانس‌آور بودن بامبو برای نگهدارندگان آن یک خرافه به نظر می‌رسد، اما از شواهد امر پیداست که خود بامبو واقعا...
تست روانشناسی میزان راستگویی و حقّه بازی

تست روانشناسی میزان راستگویی و حقّه بازی
برای اینکه به میزان صداقت خود و همسرتان یا اطرافیان‌تان پی ببرید، می‌توانید از این تست کمک بگیرید به شرطی که با...
عسل چاق مي‌كند يا لاغر؟!

عسل چاق مي‌كند يا لاغر؟!
عسل طبيعي از جمله مغذي‌ترين محصولات طبيعت و سرشار از منيزيم، پتاسيم، كلسيم، آهن و برخي ويتامين‌ها مانند انواع ويتامين‌هاي...

مطالب پربازدید

تماس با ماهنگ

تماس با ماهنگ
بازدیدکننده گرامی؛ جهت تماس با مدیریت وب سایت ماهنگ از دو طریق ارسال ایمیل و یا تکمیل فرم زیر اقدام نمایید : ایمیل...
مجموعه ای جدید از جملات خاص و سنگین پیامک های مفهومی

مجموعه ای جدید از جملات خاص و سنگین پیامک های مفهومی
من در میان مردمی هستمکه باورشان نمیشود تنهایــــممیگویند خوش بحالت که خوشحالینمی دانند دلیل شاد بودنم باج به آنهاستبرای...
چرا وقتی آب منجمد می شود حجم آن افزایش و وزنش کاهش می یابد؟

چرا وقتی آب منجمد می شود حجم آن افزایش و وزنش کاهش می یابد؟
یخ هنگام انجماد، منبسط می شود. علت این انبساط پیوند هیدروژنی میان مولکول های خمیده آب است.
چرا عرق لباس را زرد میکند؟

چرا عرق لباس را زرد میکند؟
تا حالا عرق از سر، صورت و دست تان چکیده است؟ آن قدر که کلافه شده اید و حتی گاهی نیز در مقابل دیگران خجالت هم کشیده...

مطالب جدید

نرم افزار آموزش الفبای انگلیسی ( محصول جدید انتشارات تاجیک)

نرم افزار آموزش الفبای انگلیسی ( محصول جدید انتشارات تاجیک)
یکی از دروس جدیدی که دانش‌آموزان در پایه‌ی هفتم باید بیاموزند، درس زبان انگلیسی است. نویسندگاه کتاب زبان انگلیسی...
فواید یادگیری زبان خارجی برای مغز که نمی‌دانستید

فواید یادگیری زبان خارجی برای مغز که نمی‌دانستید
امروزه دانشمندان ثابت کرده‌اند که یادگیری زبان دوم می‌تواند در بهبود هوش، حافظه و تمرکز نقش مهمی داشته...
ضرروت دانستن دو زبان

ضرروت دانستن دو زبان
مغز یك فرد دو زبانه مانند رادیویی است كه به طور همزمان 2 كانال را پخش می‌كند. ممكن است كه در حال صحبت كردن به یك...
ضرورت یادگیری زبان انگلیسی

ضرورت یادگیری زبان انگلیسی
     شايد يادگيري زبان انگليسي مهمترين گام در ارتقاء کيفيت زندگي شما باشد.  آيا هيچ فکر...