تست خود شناسی | آیا آرامش به سراغ شما آمده است؟

  1. آیا ناخن‌هایتان‌ را می‌جوید؟
2   بلی
خیر
1   گاهی‌ اوقات‌

 

 2. آیا تاكنون‌، به‌ منظور آرامش‌ یافتن‌، به‌ سراغ‌یك‌ حمام‌ داغ‌ طولانی‌ مدت‌ رفته‌اید؟
نه‌، فقط به‌ قصد تمیزی‌ به‌ سراغ‌ حمام‌ می‌روم‌
بله‌، چون‌ یك‌ حمام‌ داغ‌ طولانی‌، بهترین‌ شیوه‌برای‌ در كردن‌ خستگی‌ و آرامش‌ یافتن‌ محسوب‌می‌شود
گاهی‌ اوقات‌

3. زمانی‌ كه‌ دردی‌ به‌ سراغ‌ تان‌ می‌آید كه‌تاكنون‌ آن‌ را تجربه‌ نكرده‌اید، آیا آن‌ را فورا نشانه‌ یك‌بیماری‌ خطرناك‌ در نظر می‌گیرید؟
بله‌ و تا زمانی‌ كه‌ درد رفع‌ نگردد، نگرانی‌ یك‌لحظه‌ هم‌ دست‌ از سرم‌ بر نمی‌دارد
راستش‌ نه‌، ولی‌ اگر درد ادامه‌ پیدا كند، به‌پزشك‌ مراجعه‌ می‌كنم‌ تا علت‌ مشخص‌ شود
گاهی‌ اوقات‌

4. آیا تا به‌ حال‌ به‌ علت‌ این‌ كه‌ افكار درهم‌ برهم‌و زیادی‌ در سر داشته‌اید، دچار بی‌خوابی‌ شده‌اید؟
بله‌، به‌ وفور
خیلی‌ به‌ ندرت‌ و در مواقع‌ خاص‌
گاهی‌ اوقات‌

5. هر چند وقت‌ یكبار، در ارتباط با عملی‌ كه‌انجام‌ داده‌اید، احساس‌ گناه‌ و عذاب‌ وجدان‌ به‌ سراغ‌تان‌ آمده‌ است‌؟
به‌ وفور و به‌ دفعات‌
خیلی‌ به‌ ندرت‌ یا هرگز
گاه‌ و بیگاه‌

6. آیا بیش‌ از حد معمول‌، فكر و خیال‌ می‌كنید؟
بله‌، به‌ وفور
گاهی‌ اوقات‌، ولی‌ نه‌ خیلی‌ زیاد
بله‌، گاهی‌ اوقات‌

7. آیا تاكنون‌ صبح‌ هنگام‌ در حالی‌ از خواب‌برخاسته‌اید كه‌ افكار نگران‌ كننده‌ در سر داشته‌باشید؟
بله‌
خیلی‌ به‌ ندرت‌
خیلی‌ كم‌

8. هر چند وقت‌ یك‌ بار، با آرامش‌ كامل‌ به‌تماشای‌ فیلمی‌ از تلویزیون‌ می‌پردازید؟
كمتر از هر دو هفته‌ یك‌ بار
به‌ طور متوسط بیش‌ از یك‌ مرتبه‌ در هفته‌
دست‌ كم‌ به‌ طور متوسط هفته‌ای‌ یك‌ مرتبه‌

9. زمانی‌ كه‌ در سفر هستید، آیا فكر و ذهن‌ تان‌را به‌ كلی‌ دور از مسایل‌ كاریتان‌ سوق‌ می‌دهید؟

نه‌، چون‌ آنقدر گرفتار و پرمشغله‌ هستم‌ كه‌ نمی‌توانم‌ مسایل‌كاریم‌ را به‌ كلی‌ به‌ دست‌ فراموشی‌بسپارم‌
بله‌
1   سعی‌ دارم‌، ولی‌ این‌ طور مسایل‌همیشه‌ در گوشه‌ای‌ از ذهنم‌ جا دارند

10. در مجموع‌، از بخت‌ و اقبالتان‌در زندگی‌ راضی‌ هستید؟
راستش‌ را بخواهید نه‌
بله‌
دلم‌ می‌خواهد راضی‌ باشم‌، ولی‌اوضاع‌ می‌توانستند بهتر از اینها باشند

11. آیا سعی‌ دارید، هر شب‌ ساعت‌ خواب‌مشخصی‌ داشته‌ باشید؟
خیر، چون‌ آن‌ چنان‌ گرفتارم‌ و فكر و خیال‌دارم‌ كه‌ ساعت‌ خواب‌ هر شبم‌ به‌ نحو محسوسی‌ تغییرمی‌كند
بله‌، معمولا همیشه‌ اطمینان‌ حاصل‌ می‌كنم‌ كه‌رأس‌ ساعت‌ مشخصی‌ بخوابم‌ تا نیازم‌ برطرف‌ شود وصبح‌ روز بعد سرحال‌ و با نشاط باشم‌
1   سعی‌ دارم‌، ولی‌ گاهی‌ اوقات‌ موفقیتی‌ حاصل‌نمی‌كنم‌

12. با وجود این‌ كه‌ مشغله‌ زیادی‌ دارید، تصمیم‌ می‌گیرید در خانه‌ بمانید و به‌ تماشای‌ مسابقه بپردازید. آیا در هنگام‌تماشای‌ آن‌ مسابقه‌، از این‌ بابت‌ كه‌ كارهای‌ مهم‌ تان‌ راپشت‌ گوش‌ انداخته‌اید، احساس‌ گناه‌ و عذاب‌ وجدان‌به‌ سراغ‌ تان‌ می‌آید؟
بله‌، آنقدر كه‌ در لذت‌ بردنم‌ از تماشای‌ آن‌مسابقه‌ تداخل‌ ایجاد می‌كند
خیر، اصلا احساس‌ گناه‌ نمی‌كنم‌
تا حدی‌ بله‌، ولی‌ به‌ هر حال‌ مستحق‌ این‌استراحت‌ هستم‌ و می‌دانم‌ كه‌ بعدا در فرصتی‌ مناسب‌كارم‌ را به‌ نحو احسن‌ انجام‌ می‌دهم‌

13. آیا تا به‌ حال‌ به‌ شیوه‌ای‌ از آرامش‌ درمانی‌مثل‌ طب‌ سوزنی‌ یا عطر درمانی‌ اندیشیده‌اید؟
بلی
خیر
خیر، ولی‌ شاید در آینده‌ در این‌ زمینه‌ بیشتربه‌ بررسی‌ بپردازیم‌

14. سر و صدا تا چه‌ حد كفری‌ و عصبانی‌تان‌می‌كند؟
2   به‌ شدت‌، در واقع‌ گاهی‌ اوقات‌ اعصابم‌ به‌ هم‌می‌ریزد و مو به‌ تنم‌ راست‌ می‌شود
خیلی‌ به‌ ندرت‌ باعث‌ آزارم‌ می‌شود، ولی‌ در كل‌اهمیتی‌ به‌ آن‌ نمی‌دهم‌
گاهی‌ اوقات‌ در هنگام‌ شنیدن‌ سر و صدا، ازكوره‌ به‌ در می‌روم‌

15. آیا اكثر اوقات‌ در حال‌ عجله‌ كاری‌ هستید؟
بله‌، اكثر اوقات‌
نه‌ خیلی‌ زیاد
گاه‌ و بیگاه‌

16. آیا در موقعیت‌ها و شرایط تنش‌ زا، بغض‌ راه‌گلویتان‌ را می‌بندد؟
بلی
0   شاید، ولی‌ تا آن‌ حد نبوده‌ كه‌ به‌ راحتی‌متوجه‌اش‌ شوم‌
1   در موارد خیلی‌ نادر این‌ حالت‌ را تجربه‌ كرده‌ام‌

17. آیا گاهی‌ اوقات‌ فشار كاریتان‌ غیر قابل‌ تحمل‌می‌شود؟
بلی
خیر
گاهی‌ اوقات‌

18. آیا نسبت‌ به‌ آینده‌ خوش‌ بین‌ هستید؟
خیر، چون‌ همیشه‌ نگران‌ آینده‌ هستم‌
بله‌، خوش‌ بین‌ هستم‌
نظر خاصی‌ در این‌ باره‌ ندارم‌ و پیرو این‌ ضرب‌المثل‌ هستم‌: هر چه‌ پیش‌ آید، خوش‌ آید  !

19. به‌ نظر شما، حضور در كلاس‌های‌ یوگا، به‌حالتان‌ مفید است‌؟
اگر وقت‌ كافی‌ داشته‌ باشم‌، فكر خوبی‌ است‌
نه‌، تصور نمی‌كنم‌
این‌ كلاس‌ها چه‌ فایده‌ای‌ دارند؟

20. در مقایسه‌ با یك‌ شخص‌ متوسط و معتدل‌،چقدر می‌خندید و لبخند می‌زنید؟
كمتر از معمول‌
بیشتر از معمول‌
در حد متوسط

21. هر چند وقت‌ یك‌ بار، مسأله‌ای‌ برایتان‌ پیش‌می‌آید كه‌ تا آخر روز فكرتان‌ را به‌ خودش‌ اختصاص‌می‌دهد؟
به‌ وفور
0   خیلی‌ به‌ ندرت‌ و یا هرگز
فقط گاه‌ و بیگاه‌

22. آیا تا به‌ حال‌ كسی‌ به‌ شما گفته‌ كه‌خونسردیتان‌ را حفظ كنید؟
بله‌، به‌ دفعات‌
خیر
بله‌، در برخی‌ از شرایط

23. آیا تاكنون‌ به‌ بیماری‌ مبتلا شده‌اید كه‌ دررابطه‌ با فشار روحی‌ و استرس‌ تشخیص‌ داده‌ شده‌باشد؟
بلی
خیر
نه‌، ولی‌ خیلی‌ هم‌ به‌ خودم‌ اطمینان‌ ندارم‌ كه‌بگویم‌ هرگز این‌ اتفاق‌ برایم‌ نمی‌افتد

24. هر چند وقت‌ یكبار به‌ علت‌ فشارهای‌ روحی‌،زندگی‌ عاطفی‌تان‌ دچار مشكل‌ می‌شود؟
بیشتر از حالت‌ طبیعی‌
هرگز
گاهی‌ اوقات‌

25. هر چند وقت‌ یك‌ بار، به‌ این‌ علت‌ كه‌ از فرطخجالت‌ سرخ‌ شده‌اید، به‌ ستوه‌ آمده‌اید؟
بیشتر از حالت‌ طبیعی‌
خیلی‌ به‌ ندرت‌ یا هرگز

 1 گاهی اوقات

بین‌ 40 تا 50 امتیاز:
    امتیاز شما نمایانگر آن‌ است‌كه‌ شخصیتی‌ بیش‌ از حد مضطرب‌ و نگران‌ دارید وهمواره‌ مسایل‌ را در ذهن‌ تان‌ بزرگ‌ می‌كنید. ازآنجایی‌ كه‌ نگرانی‌، تشویش‌ و اضطراب‌ در سرشت‌ شمااست‌ و به‌ آن‌ شكل‌ با مسایل‌ برخورد می‌كنید، دائمافشار روحی‌ زیادی‌ را متحمل‌ هستید و بیان‌ حفظخونسردی‌ و آرامش‌ برای‌ شما راحت‌تر از به‌ كاربستنش‌ است‌!
    ولی‌ بهتر است‌ همیشه‌ به‌ یاد داشته‌ باشید كه‌نگرانی‌ و اضطراب‌ منجر به‌ فشار روحی‌ و استرس‌می‌شود و آن‌ علت‌ و عامل‌ بروز بسیاری‌ از مشكلات‌ وناراحتی‌های‌ جسمانی‌ می‌باشد، پس‌ برای‌ سلامتی‌ تان‌بسیار مضر به‌ حساب‌ می‌آید. از این‌ رو، حتی‌ المقدور،آرام‌تر و خونسردتر باشید و از یاد نبرید كه‌ دنیا حول‌محور شما نمی‌چرخد. و اگر بتوانید گاهی‌ قبل‌ از نگران‌شدن‌، تعلل‌ كنید و یك‌ قدم‌ به‌ عقب‌ برگردید و كمی‌بیشتر روی‌ زندگی‌ تان‌ فكر كنید، آرامش‌ بیشتری‌ رادر ارتباط با خودتان‌ و دنیای‌ اطراف‌ تان‌ احساس‌خواهید كرد و در می‌یابید كه‌ در زندگی‌ می‌توانیدخیلی‌ بیشتر از حد تصور شما، خرسند كننده‌، ارزنده‌ ورضایت‌ بخش‌ باشد.
    لازم‌ است‌ كه‌ گاه‌ و بیگاه‌، تغییر و تحول‌ كاملی‌ دربرنامه‌ یكنواخت‌ زندگی‌ روزمره‌تان‌ ایجاد كنید، چندروزی‌ به‌ استراحت‌ در منزل‌ بپردازید، به‌ گل‌ و گیاهان‌برسید و به‌ موسیقی‌های‌ روح‌ نواز گوش‌ فرا دهید تاآرامش‌ خویش‌ را باز یابید. ولی‌ بعد از این‌ دوره‌ نبایدبا عجله‌ و یكسره‌ به‌ سراغ‌ كارها و مشغله‌های‌ شاق‌،كسل‌ كننده‌ و اعصاب‌ خرد كن‌ بروید، بلكه‌ بهتر است‌مدتی‌ را هم‌ صرف‌ انجام‌ كاری‌ كنید كه‌ از آن‌ لذت‌زیادی‌ می‌برید، مثل‌ خرید، ورزش‌ یا باغبانی‌. به‌ این‌ترتیب‌، می‌توانید به‌ راحتی‌ مسایل‌ را تقسیم‌ بندی‌كنید تا زمانی‌ كه‌ به‌ كارهای‌ یكنواخت‌ و طاقت‌ فرسای‌زندگی‌ تان‌ بر می‌گردید، بتوانید با آرامش‌، بینش‌ و طرزبرخوردی‌ صحیح‌تر عمل‌ كنید.
    
    بین‌ 25 تا 39 امتیاز:
    شما در وضعیتی‌ رضایت‌ بخش‌، مساعد و مطلوب‌قرار دارید كه‌ اگرچه‌ گاهی‌ اوقات‌ خودتان‌ را تحت‌ فشارمی‌بینید، ولی‌ به‌ زودی‌ و به‌ موقع‌ علایم‌ و نشانه‌های‌هشدار دهنده‌ خطر را شناسایی‌ می‌كنید و خودتان‌ رااز مهلكه‌ نجات‌ می‌دهید!
    در آن‌ هنگام‌ متوجه‌ می‌شوید كه‌ بی‌ جهت‌خودتان‌ را تحت‌ فشار قرار داده‌اید و به‌ سرعت‌ به‌ خودآمده‌ و آرامش‌ و خونسردیتان‌ را باز می‌یابید، در واقع‌،نگرانی‌ و اضطراب‌ در موارد خیلی‌ نادر و استثنایی‌ به‌سراغ‌ تان‌ می‌آید كه‌ آن‌ هم‌ با طرز برخورد صحیح‌ و به‌جای‌ شما مشكلی‌ ایجاد نمی‌كند.
    
    كمتر از 25 امتیاز:
    حقیقت‌ این‌ است‌ كه‌ شما از آن‌ دسته‌ از افرادخوشبختی‌ نیستید كه‌ طرز برخوردشان‌ با زندگی‌ باآرامش‌ خاطر كامل‌ است‌! در واقع‌، تا حدی‌ بی‌خیال‌ وساده‌ لوحانه‌ عمل‌ می‌كنید و گاهی‌ اوقات‌ آرامش‌ وخونسردی‌ را اشتباه‌ می‌گیرید.
    اگرچه‌ در مواقع‌ خیلی‌ نادری‌ شما هم‌ نگرانی‌ را به‌نحوی‌ تجربه‌ می‌كنید، همانطور كه‌ همه‌ ما چنین‌هستیم‌، ولی‌ این‌ مواقع‌ را در حالت‌ حداقل‌ حفظمی‌كنید. به‌ نظر می‌رسد كه‌ مسایل‌ و اتفاقاتی‌ كه‌ برای‌بسیاری‌ از افراد نگران‌ كننده‌ و دلهره‌ آور به‌ حساب‌می‌آیند، برای‌ شما اصلا اهمیتی‌ نداشته‌ باشند. و از آن‌دسته‌ از اشخاصی‌ هستید كه‌ تا حادثه‌ای‌ رخ‌ نداده‌، بابی‌خیالی‌ به‌ زندگی‌ عادی‌ خود ادامه‌ می‌دهید و درنتیجه‌ اتفاقات‌ خیلی‌ بد، كمتر به‌ سراغ‌ تان‌ می‌آیند.
    البته‌، بهتر است‌ هشداری‌ را همیشه‌ به‌ خاطرتان‌بسپارید: همه‌ ما باید حالت‌ تدافعی‌ خود را حفظ كنیم‌و با این‌ كه‌ آرامش‌ و رفتار توأم‌ با خونسردی‌ كامل‌ واقعاتحسین‌ برانگیز و عالی‌ به‌ حساب‌ می‌آید، به‌ شرط آن‌كه‌ تا حد ساده‌ لوحی‌ و حماقت‌ پیش‌ نرود، مورد پسندو حسادت‌ برانگیز محسوب‌ می‌گردد!

  • بازدید: 792
  • تاریخ انتشار: جمعه ۰۶ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۰۸
  • شناسه مطلب: 1599

ارسال دیدگاه ؛


کد امنیتی
تصویر جدیدمطالب تصادفی

روغن زرده تخم مرغ را چگونه درست می کنند

روغن زرده تخم مرغ را چگونه درست می کنند
تخم مرغ یکی از مواد غذایی است که شامل  پروتئین  بالا و همچنین انواع ویتامین ها مثل ویتامین A    ،...
چرا وقتی صدای اب را می شنویم دستشویی مان می گیرد

چرا وقتی صدای اب را می شنویم دستشویی مان می گیرد
اول باید این موضوع را یاداوری کرد که بخشی از کنترل مثانه دست خود ماست وبخشی هم نیست. دوم اینکه معمولا اگر بنشینید...
بهترین روش های آسیب به موها!

بهترین روش های آسیب به موها!
خانم‌ها اهمیت زیادی به موهای‌شان می‌دهند، اما گاهی همین اهمیت زیاد دادن می‌تواند باعث دردسر ‌شود چرا که آنقدربه...
شوهرم يائسه شده!

شوهرم يائسه شده!
همه‌خانم‌ها به تدريج از سن 45 سالگي به دنبال كاهش ترشح هورمون‌هاي زنانه، علائم يائسگي همچون بي‌نظمي عادت ماهانه،...

مطالب پربازدید

تماس با ماهنگ

تماس با ماهنگ
بازدیدکننده گرامی؛ جهت تماس با مدیریت وب سایت ماهنگ از دو طریق ارسال ایمیل و یا تکمیل فرم زیر اقدام نمایید : ایمیل...
مجموعه ای جدید از جملات خاص و سنگین پیامک های مفهومی

مجموعه ای جدید از جملات خاص و سنگین پیامک های مفهومی
من در میان مردمی هستمکه باورشان نمیشود تنهایــــممیگویند خوش بحالت که خوشحالینمی دانند دلیل شاد بودنم باج به آنهاستبرای...
چرا وقتی آب منجمد می شود حجم آن افزایش و وزنش کاهش می یابد؟

چرا وقتی آب منجمد می شود حجم آن افزایش و وزنش کاهش می یابد؟
یخ هنگام انجماد، منبسط می شود. علت این انبساط پیوند هیدروژنی میان مولکول های خمیده آب است.
چرا عرق لباس را زرد میکند؟

چرا عرق لباس را زرد میکند؟
تا حالا عرق از سر، صورت و دست تان چکیده است؟ آن قدر که کلافه شده اید و حتی گاهی نیز در مقابل دیگران خجالت هم کشیده...

مطالب جدید

نرم افزار آموزش الفبای انگلیسی ( محصول جدید انتشارات تاجیک)

نرم افزار آموزش الفبای انگلیسی ( محصول جدید انتشارات تاجیک)
یکی از دروس جدیدی که دانش‌آموزان در پایه‌ی هفتم باید بیاموزند، درس زبان انگلیسی است. نویسندگاه کتاب زبان انگلیسی...
فواید یادگیری زبان خارجی برای مغز که نمی‌دانستید

فواید یادگیری زبان خارجی برای مغز که نمی‌دانستید
امروزه دانشمندان ثابت کرده‌اند که یادگیری زبان دوم می‌تواند در بهبود هوش، حافظه و تمرکز نقش مهمی داشته...
ضرروت دانستن دو زبان

ضرروت دانستن دو زبان
مغز یك فرد دو زبانه مانند رادیویی است كه به طور همزمان 2 كانال را پخش می‌كند. ممكن است كه در حال صحبت كردن به یك...
ضرورت یادگیری زبان انگلیسی

ضرورت یادگیری زبان انگلیسی
     شايد يادگيري زبان انگليسي مهمترين گام در ارتقاء کيفيت زندگي شما باشد.  آيا هيچ فکر...