تست خود شناسی | آیا شما یک فرد موفق هستید؟

 

  1. هر چند وقت‌ یك‌ بار در مورد مشكلات‌ محل‌كارتان‌ نزد اعضای‌ خانواده‌ و دوستانتان‌ لب‌ به‌ شكوه‌ وشكایت‌ باز می‌كنید؟
خیلی‌ به‌ ندرت‌
اكثر اوقات‌
گاهی‌ اوقات‌

 

 

2. ظرف‌ پنج‌ سال‌ آینده‌، خودتان‌ را در چه‌موقعیت‌ و وضعیتی‌ مجسم‌ می‌كنید؟
به‌ شدت‌ مایلید كه‌ ظرف‌ پنج‌ سال‌ آینده‌،كارتان‌ را به‌ نحو چشمگیر و قابل‌ ملاحظه‌ای‌ توسعه‌ وپیشرفت‌ دهید .
شاید مشغول‌ انجام‌ همان‌ كاری‌ كه‌ در حال‌حاضر به‌ آن‌ مشغولید.
امیدوارید كه‌ از موقعیت‌ شغلی‌ بهتری‌برخوردار شوید.

3. آیا تمركز حواس‌ روی‌ یك‌ موضوع‌ برایتان‌آسان‌ است‌؟
بله‌، و هیچ‌ مشكلی‌ در این‌ رابطه‌ ندارم‌.
نه‌، به‌ هیچ‌ وجه‌، چون‌ مایلم‌ زندگیم‌ تنوع‌داشته‌ باشد.
نهایت‌ تلاشم‌ را در این‌ جهت‌ به‌ كار می‌بندم‌،ولی‌ گاهی‌ اوقات‌ جامه‌ عمل‌ پوشاندن‌ به‌ آن‌ برایم‌دشوار است‌.

4. آیا سرگرمی‌ها و كارهای‌ ذوقی‌ تان‌ در كارروزانه‌تان‌ تداخل‌ ایجاد می‌كنند؟
هرگز
بله‌، اكثر اوقات‌
گاهی‌ اوقات‌

5. به‌ شدت‌ مایلید كه‌ تعطیلات‌ آخر هفته‌ را درخانه‌ در كنار اعضای‌ خانواده‌تان‌ سپری‌ كنید كه‌ ناگهان‌كاری‌ اضطراری‌ برایتان‌ پیش‌ می‌آید. واكنش‌ شماچیست‌؟
از تمام‌ برنامه‌ ریزی‌های‌ تعطیلات‌ چشم‌ پوشی‌و صرفنظر می‌كنید تا كارتان‌ را به‌ نحو احسن‌ انجام‌دهید.
از انجام‌ آن‌ كار اضطراری‌ سرباز می‌زنید، چراكه‌ برنامه‌های‌ زیادی‌ برای‌ تعطیلات‌ در نظر دارید.
1   سعی‌ می‌كنید شخصی‌ را بیابید تا به‌ جای‌ شماآن‌ كار را انجام‌ دهد.

6. كار جدیدی‌ پیدا كرده‌اید كه‌ متوجه‌ می‌شویدیكی‌ از مؤسسات‌ محل‌ دوره‌ای‌ را برگزار می‌كند كه‌ درارتباط مستقیم‌ با كار جدیدتان‌ است‌. واكنش‌ شما چه‌خواهد بود؟
حتی‌ اگر مجبور شوید كه‌ هزینه‌ آن‌ را خودتان‌بپردازید، مشتاقانه‌ در آنجا ثبت‌ نام‌ می‌كنید.
تمایلی‌ به‌ گذراندن‌ آن‌ دوره‌ از خود نشان‌نمی‌دهید.
فقط اگر شركت‌ محل‌ كارتان‌ هزینه‌ آن‌ دوره‌ راتقبل‌ كند، تن‌ به‌ گذراندن‌ آن‌ می‌دهید.

7. آیا خارج‌ از محیط كارتان‌، در مورد مسایل‌ آن‌با كسی‌ صحبت‌ و درد دل‌ می‌كنید؟
خیلی‌ به‌ ندرت‌
خیر، چون‌ به‌ محض‌ خروج‌ از اداره‌، تمام‌مسایل‌ و موضوعات‌ مربوط به‌ آن‌ را به‌ دست‌ فراموشی‌می‌سپارم‌.
گاهی‌ اوقات

8. آیا در حال‌ حاضر مشغول‌ انجام‌ كاری‌ هستیدكه‌ همیشه‌ خواهانش‌ بودید؟
بله‌، این‌ دقیقا همان‌ شغلی‌ است‌ كه‌ همیشه‌آرزویش‌ را در سر می‌پروراندم‌.
خیر، به‌ هیچ‌ وجه‌
گاهی‌ تصور می‌كردم‌ كه‌ مشغول‌ انجام‌ چنین‌كاری‌ شوم‌.

9. یك‌ روز صبح‌ اول‌ وقت‌ از خواب‌ بر می‌خیزیدو احساس‌ می‌كنید كه‌ حالتان‌ خوب‌نیست‌. مدام‌ از خود می‌پرسید كه‌ شایددچار سرماخوردگی‌ شدید یا حتی‌آنفولانزا شده‌ باشید. چه‌ خواهید كرد؟
به‌ سركارتان‌می‌روید و تاجایی‌ كه‌توان‌ داریدخودتان‌ راسر پا نگه‌می‌دارید تاكارهای‌ روزمره‌تان‌ را انجام‌ دهید.
مهر تأیید روی‌ بیماریتان‌می‌زنید و به‌ این‌ امید كه‌ با یك‌ روزاستراحت‌ كامل‌ در خانه‌ بهبود كامل‌می‌یابید، مرخصی‌ می‌گیرید.
به‌ پزشك‌ مراجعه‌ می‌كنید و درمورد رفتن‌ به‌ سركار نظر او را جویامی‌شوید.

10. از شما درخواست‌ می‌شود كه‌ یك‌ دوره‌رزیدنتی‌ را بگذرانید. اتفاقا محل‌ برگزاری‌ آن‌ دوره‌كاملا نزدیك‌ محل‌ سكونت‌ شما است‌. چه‌ می‌كنید؟
2   در آن‌ دوره‌ شركت‌ می‌كنم‌ و حتی‌ با خوشحالی‌شب‌ را در آنجا سپری‌ خواهم‌ كرد، چون‌ من‌ عضوی‌ ازیك‌ گروه‌ هستم‌ و نمی‌خواهم‌ به‌ عنوان‌ یك‌ استثناء درنظر گرفته‌ شوم‌.
0   در آن‌ دوره‌ شركت‌ می‌كنم‌، ولی‌ از آنجایی‌ كه‌محل‌ برگزاری‌ آن‌ كاملا نزدیك‌ منزلم‌ است‌، شب‌ راآنجا سپری‌ نخواهم‌ كرد.
1   در آن‌ دوره‌ شركت‌ می‌كنم‌، ولی‌ فقط اگر شركت‌محل‌ كارم‌ مرا برای‌ اقامت‌ شبانه‌ در آنجا انتخاب‌ كند،شب‌ را آنجا سپری‌ می‌كنم‌.

11. آیا صبح‌ اول‌ وقت‌، بدخلق‌ و عبوس‌ هستید؟
خیلی‌ به‌ ندرت‌، چون‌ من‌ هر روز را به‌ عنوان‌یك‌ چالش‌ مهیج‌ جدید در نظر می‌گیرم‌.
فقط اگر یك‌ روز كاری‌ وسط هفته‌ باشد،چنین‌ احساسی‌ به‌ من‌ دست‌ می‌دهد.
1   گاهی‌ اوقات‌ دچار چنین‌ احساسی‌ می‌شوم‌.

12. آیا به‌ نظر شما، هوش‌، عقل‌ و شعور منجر به‌موفقیت‌ می‌شوند؟
آنها به‌ تنهایی‌ منجر به‌ موفقیت‌ نمی‌شوند.
بله‌، فقط اشخاص‌ باهوش‌، عاقل‌ و با شعورمی‌توانند در زندگی‌ موفقیت‌ را از آن‌ خود كنند.
اینها عوامل‌ مؤثر و كمك‌ بزرگی‌ محسوب‌می‌شوند.

13. آیا خودتان‌ را فردی‌ بی‌رحم‌ و سنگدل‌ تلقی‌می‌كنید؟
زمانی‌ كه‌ پای‌ رسیدن‌ به‌ خواسته‌ام‌ به‌ میان‌می‌آید، می‌ترسم‌ كه‌ چنین‌ شوم‌.
0   خیر، كلا از افراد بی‌رحم‌ و سنگدل‌ بیزارهستم‌.
1   شاید تا حدی‌

14. به‌ نظر شما، آیا لازم‌ است‌ هر شش‌ ماه‌ یك‌مرتبه‌، یك‌ جلسه‌ سنجش‌ و ارزشیابی‌ با رئیس‌تان‌داشته‌ باشید؟
2   بله‌، برقراری‌ این‌ جلسات‌ نقطه‌ نظری‌ عالی‌ به‌حساب‌ می‌آید، چون‌ به‌ منزله‌ فرصتی‌ فوق‌ العاده‌ برای‌بحث‌ و گفتگو و تبادل‌ نظر در مورد ابعاد و جنبه‌های‌مختلف‌ و جزییات‌ حرفه‌ام‌ است‌.
قطعا خیر، چون‌ این‌ جلسات‌ فقط اتلاف‌ وقت‌به‌ حساب‌ می‌آیند.
1   بله‌، اگرچه‌ قبل‌ از شروع‌ چنین‌ جلساتی‌، به‌شدت‌ نگران‌ و دلواپس‌ خواهم‌ بود.

15. زمانی‌ كه‌ می‌خواهید در یك‌ مصاحبه‌ شركت‌كنید، چه‌ احساسی‌ به‌ شما دست‌ می‌دهد؟
2   از مصاحبه‌ لذت‌ می‌برم‌، چون‌ فرصت‌ ابرازوجود پیدا می‌كنم‌
به‌ وحشت‌ می‌افتم‌
شاید تا حدی‌ عصبی‌ می‌شوم‌

16. یكی‌ از همكارانتان‌ ارتقاء كاری‌ می‌یابد. چه‌احساسی‌ به‌ شما دست‌ می‌دهد؟
به‌ شدت‌ ناراحت‌ می‌شوید و در پی‌ علت‌ ویافتن‌ مشكل‌ هستید كه‌ چرا این‌ ارتقاء برای‌ شماصورت‌ نگرفته‌ است‌.
به‌ خاطر او، خوشحال‌ می‌شوید
تا حدی‌ حسودی‌ تان‌ می‌شود

17. نظرتان‌ در مورد سخت‌ كوشی‌ چیست‌؟
2   به‌ نظر من‌، سخت‌ كوشی‌ شیوه‌ به‌ پایان‌رساندن‌ كارهای‌ نیمه‌ تمام‌ است‌.
به‌ نظرم‌ به‌ شدت‌ خسته‌ كننده‌ و فرساینده‌است‌
اگر قدر زحماتم‌ را بدانند و پاداش‌ دهند، آن‌ رامحترم‌ تلقی‌ می‌كنم‌

18. اگر برنده‌ جایزه‌ بزرگی‌ شوید، چه‌ می‌كنید؟
2   به‌ شیوه‌ خاص‌ خودم‌ یك‌ كار بازرگانی‌ بزرگ‌ وپر ریسك‌ را به‌ راه‌ می‌اندازم‌ و در عین‌ حال‌ كار سابقم‌را هم‌ ادامه‌ می‌دهم‌.
0   از كارم‌ استعفا می‌دهم‌ و یك‌ زندگی‌ مرفه‌ وپرتجمل‌ برای‌ خودم‌ دست‌ و پا می‌كنم‌ و از آن‌ نهایت‌استفاده‌ را می‌برم‌.
1   در یك‌ كار بزرگ‌ سرمایه‌گذاری‌ می‌كنم‌ وشخص‌ لایقی‌ را برای‌ مدیریت‌ آن‌ بر می‌گزینم‌.

19. آیا قبول‌ دارید كه‌ با تمرین‌ و ممارست‌ زیاد،عیب‌ و نقص‌ها كاهش‌ می‌یابند؟
بله‌، به‌ نظر من‌ با تمرین‌ و ممارست‌ بیشتر،نتیجه‌ بهتر حاصل‌ می‌شود.
خیر، چون‌ هیچ‌ كس‌ بی‌عیب‌ و نقص‌ نیست‌.
در این‌ دوره‌ و زمان‌، هیچ‌ كس‌ وقت‌ زیاد برای‌تمرین‌ و ممارست‌ زیاد ندارد.

20. آیا به‌ حضور در هیئت‌های‌ بررسی‌ وكمیسیون‌ها علاقمند هستید؟
ترجیح‌ می‌دهم‌ كه‌ در كمیسیون‌ سازمانی‌شركت‌ كنم‌ كه‌ عضوی‌ از آن‌ هستم‌.
نه‌ خیلی‌
1   اگر مجبور باشم‌، گاهی‌ اوقات‌ تن‌ به‌ این‌ كارمی‌دهم‌

21. ترجیح‌ می‌دهید كه‌ استعداد منحصر به‌ فرد وویژه‌تان‌ را در چه‌ زمینه‌ای‌ بارور سازید؟
در صورت‌ امكان‌ از آن‌ برای‌ به‌ راه‌ انداختن‌ یك‌كار و حرفه‌ جدید بهره‌ می‌گیرم‌.
برای‌ شروع‌ یك‌ كار تفننی‌ و ذوقی‌ جالب‌ وخوشایند.
1   در جایی‌ كه‌ ضرورت‌ و نیاز به‌ آن‌ وجود داشته‌باشد.

22. آیا به‌ قدرت‌ بازنگری‌ (بازاندیشی‌) معتقدهستید؟
2   به‌ نظر من‌، این‌ عمل‌ برای‌ مرور گذشته‌ و تجزیه‌و تحلیل‌ اشتباهاتمان‌ و اطمینان‌ حاصل‌ كردن‌ از تكرارنشدن‌ آنها در آینده‌، اهمیت‌ زیادی‌ دارد.
خیر، چون‌ نمی‌توان‌ در گذشته‌ و كارهای‌انجام‌ شده‌ تغییری‌ صورت‌ داد.
1   گاهی‌ اوقات‌ به‌ آن‌ اعتقاد پیدا می‌كنم‌، ولی‌هیچ‌ شخص‌ عاقلی‌ دست‌ به‌ این‌ كار نمی‌زند.

23. آیا اثر خوب‌ گذاشتن‌ روی‌ برخی‌ از افرادمناسب‌ و شایسته‌، برایتان‌ مهم‌ است‌؟
خیلی‌ به‌ ندرت‌
خیر، چون‌ آن‌ را خود شیرینی‌ تلقی‌ می‌كنم‌.
1   گاهی‌ اوقات

24. از كجا الگوبرداری‌ كرده‌ و انگیزه‌ می‌گیرید؟
از هر دو و در عین‌ حال‌ درون‌ خودم‌
از رئیسم‌
1   از نزدیك‌ترین‌ اعضای‌ خانواده‌ام‌

 

بین‌ 40 تا 48 امتیاز:
    اگر تاكنون‌ به‌ موفقیت‌ دست‌ نیافته‌اید، قطعا جای‌شك‌ و تردیدی‌ نیست‌ كه‌ روزی‌ موفقیت‌ را از آن‌ خودخواهید كرد. و اگر هم‌ اكنون‌ فرد موفقی‌ به‌ حساب‌می‌آیید، قطعا روزی‌ به‌ موفقیت‌های‌ بزرگتر دست‌می‌یابید. شما دارای‌ تمام‌ خصوصیات‌ و ویژگی‌های‌لازم‌ برای‌ یك‌ فرد موفق‌ هستید، مثل‌: جربزه‌، قابلیت‌،قدرت‌ روحی‌، استقامت‌، پیگیری‌، قوه‌ تخیل‌،استعداد، ابتكار عمل‌ و قوه‌ تشخیص‌. و آن‌ چنان‌ جاه‌طلب‌ و بلند پرواز هستید كه‌ می‌توانید به‌ موفقیت‌ها ودستاوردهایی‌ نایل‌ گردید كه‌ می‌دانید قادر به‌كسبشان‌ هستید. تا زمانی‌ كه‌ به‌ كار، خود وخانواده‌تان‌ اهمیت‌ زیادی‌ می‌دهید، از تعادل‌چشمگیر مناسبی‌ از زندگی‌ برخوردار خواهید بود،سرانجام‌ به‌ خوشبختی‌ و شادمانی‌ حقیقی‌ خواهیدرسید و تمام‌ اهداف‌ برنامه‌ ریزی‌ شده‌ در زندگی‌ كاری‌و شخصی‌ تان‌ را به‌ مرحله‌ اجرا در خواهید آورد.
    
    بین‌ 20 تا 39 امتیاز:
    شما همیشه‌ سودای‌ موفقیت‌ را در سر می‌پرورانیدو تا حد زیادی‌ شرایط آن‌ را دارا هستید، ولی‌ شایدبهتر باشد كه‌ كمی‌ اعتماد به‌ نفس‌ را در خودتان‌ تزریق‌كنید و كارها را جدی‌تر بگیرید و هرگز سخت‌ كوشی‌ رافراموش‌ نكنید. در آن‌ صورت‌ اگر خودتان‌ را باور كنید،قطعا موفقیت‌ از آن‌ شما خواهد بود. شاید موفقیت‌همان‌ چیزی‌ باشد كه‌ همیشه‌ در آرزویش‌ هستید، ولی‌هرگز در زندگی‌ رخ‌ دادن‌ آن‌ را باور ندارید. اگرچه‌،خودتان‌ را فرد سخت‌ كوشی‌ تلقی‌ می‌كنید، ولی‌ آیااین‌ سخت‌ كوشی‌ و جدیت‌ در خدمت‌ دیگران‌ است‌ یادر خدمت‌ خودتان‌؟ اگر سخت‌ كوشی‌ شما در جهت‌خدمت‌ به‌ دیگران‌ است‌، پس‌ باید این‌ باور را درخودتان‌ تقویت‌ كنید كه‌ سخت‌ كوشی‌ پاداش‌ خاص‌خودش‌ را به‌ ارمغان‌ می‌آورد و باید در طول‌ زمان‌منتظر كسب‌ آن‌ باشید. اگر خودتان‌ را متقاعد كنید كه‌این‌ امر امكان‌پذیر و شدنی‌ است‌، می‌توانید دیگران‌ راهم‌ متقاعد سازید. اگرچه‌، جامه‌ عمل‌ پوشاندن‌ به‌ این‌كار همیشه‌ ساده‌ نیست‌، ولی‌ قطعا امكان‌پذیر است‌،چرا كه‌ بسیاری‌ از افراد صحت‌ آن‌ را به‌ اثبات‌رسانده‌اند.
    
    كمتر از 20 امتیاز:
    اگر مایلید موفقیت‌ را در زندگی‌ از آن‌ خود سازید،سخت‌ كوشی‌، جدیت‌ و تعهد لازمه‌ آن‌ هستند. ولی‌ آیااین‌ خواسته‌ واقعی‌ شما در زندگی‌ است‌؟ احتمالامعتقدید كه‌ شادمانی‌ مهمتر از موفقیت‌ در زندگی‌است‌. و در حالی‌ كه‌ در نظر اكثر افراد، شادمانی‌ درجاه‌طلبی‌ و بلند پروازی‌ است‌، ولی‌ شما در هنگام‌بهره‌مندی‌ از یك‌ زندگی‌ باثبات‌ خانوادگی‌، یك‌ حرفه‌ثابت‌ و دائمی‌ بدون‌ مسؤولیت‌ و تعهدات‌ زیاد و یك‌حقوق‌ ماهانه‌ ثابت‌ و منظم‌ راضی‌ و خوشحال‌می‌گردید. فقط به‌ یاد داشته‌ باشید كه‌ هر كسی‌خصوصیات‌ خاص‌ خودش‌ را داراست‌ و شادمانی‌ درحصول‌ خواسته‌های‌ شخصی‌ افراد نهفته‌ است‌.

  • بازدید: 849
  • تاریخ انتشار: جمعه ۰۶ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۱۵
  • شناسه مطلب: 1600

ارسال دیدگاه ؛


کد امنیتی
تصویر جدیدمطالب تصادفی

ترشي سير كاراملي و 7 ساله

ترشي سير كاراملي و 7 ساله
مواد لازم: سير بوته اي 2 كيلو آب به ميزان لازم شكر 500 گرم سركه انگور قرمز يك و نيم ليتر نمك 2 قاشق غذا...
باسلوق با شیره انگور

باسلوق با شیره انگور
مواد لازم : ۱ پیمانه نشاسته ۲ پیمانه شیره انگور ۳ یا ۴ پیمانه آب گردو خرد شده بیشتر از نصف پیمانه
مغز چقدر اطلاعات ذخیره می کند ؟

مغز چقدر اطلاعات ذخیره می کند ؟
سنجش میزان اطلاعاتی که مغز در خودش ذخیره می کند کار چندان ساده ای نیست. روشی که برای این کار استفاده می شود تخمین...
بخوانید و بخوابید

بخوانید و بخوابید
متخصصان می گویند خوابیدن بعد از درس خواندن موجب می شود تا مطالب درسی خوب در ذهن تثبیت شوند.

مطالب پربازدید

تماس با ماهنگ

تماس با ماهنگ
بازدیدکننده گرامی؛ جهت تماس با مدیریت وب سایت ماهنگ از دو طریق ارسال ایمیل و یا تکمیل فرم زیر اقدام نمایید : ایمیل...
مجموعه ای جدید از جملات خاص و سنگین پیامک های مفهومی

مجموعه ای جدید از جملات خاص و سنگین پیامک های مفهومی
من در میان مردمی هستمکه باورشان نمیشود تنهایــــممیگویند خوش بحالت که خوشحالینمی دانند دلیل شاد بودنم باج به آنهاستبرای...
چرا وقتی آب منجمد می شود حجم آن افزایش و وزنش کاهش می یابد؟

چرا وقتی آب منجمد می شود حجم آن افزایش و وزنش کاهش می یابد؟
یخ هنگام انجماد، منبسط می شود. علت این انبساط پیوند هیدروژنی میان مولکول های خمیده آب است.
چرا عرق لباس را زرد میکند؟

چرا عرق لباس را زرد میکند؟
تا حالا عرق از سر، صورت و دست تان چکیده است؟ آن قدر که کلافه شده اید و حتی گاهی نیز در مقابل دیگران خجالت هم کشیده...

مطالب جدید

نرم افزار آموزش الفبای انگلیسی ( محصول جدید انتشارات تاجیک)

نرم افزار آموزش الفبای انگلیسی ( محصول جدید انتشارات تاجیک)
یکی از دروس جدیدی که دانش‌آموزان در پایه‌ی هفتم باید بیاموزند، درس زبان انگلیسی است. نویسندگاه کتاب زبان انگلیسی...
فواید یادگیری زبان خارجی برای مغز که نمی‌دانستید

فواید یادگیری زبان خارجی برای مغز که نمی‌دانستید
امروزه دانشمندان ثابت کرده‌اند که یادگیری زبان دوم می‌تواند در بهبود هوش، حافظه و تمرکز نقش مهمی داشته...
ضرروت دانستن دو زبان

ضرروت دانستن دو زبان
مغز یك فرد دو زبانه مانند رادیویی است كه به طور همزمان 2 كانال را پخش می‌كند. ممكن است كه در حال صحبت كردن به یك...
ضرورت یادگیری زبان انگلیسی

ضرورت یادگیری زبان انگلیسی
     شايد يادگيري زبان انگليسي مهمترين گام در ارتقاء کيفيت زندگي شما باشد.  آيا هيچ فکر...