شيوه امضا كردن، چطور مي تواند شخصيت آدم ها را شكار كند؟

حتي اگر هم خودش بخواهد، نمي تواند آنچه درونش است را پنهان كند. كافي است كمي با فوت و فن هاي شخصيت شناسي آشنا باشيد و نتيجه چند تحقيق را به دقت خوانده باشيد، تا دست هر كسي برايتان رو شود. اگر مي خواهيد بدانيد بغل دستي تان، واقعاً كيست و چه ويژگي هايي دارد، بهتر است يك قلم و كاغذ جلويش بگذاريد و بخواهيد براي يادگاري هم كه شده به شما امضا بدهد. متخصصان نشانه شناس و گروهي از روانشناسان، معتقدند شيوه امضا كردن آدم ها مي تواند برخي از خصوصيات شان را آشكار كند و به ما بگويد كه در مقابل شان بايد چه رفتاري را در پيش بگيريم.امضاي منطقي ها

اگر در زمان امضا كردن، خودكار را به طرف عقربه هاي ساعت حركت مي دهد، فردي منطقي است. اما اگر برعكس اين حركت را انجام مي دهد، احتمالاً با فردي روبرو هستيد كه به آساني دلايل شما را نمي پذيرد و قانع نمي شود، چرا كه افرادي كه برخلاف عقربه هاي ساعت امضا مي كنند، معمولاً آدم هايي غيرمنطقي هستند. پس بهتر است زماني كه فرد مقابل تان امضا مي كند، در كنارش حضور داشته باشيد تا علاوه بر شكل امضا، بتوانيد جهت حركت خودكار روي كاغذ را هم ببينيد.

امضاي بي خيال ها

كساني كه امضايشان، گنگ و خط خطي است و با عجله و بدون درنگ امضا مي كنند، زندگي را آسان مي گيرند و به خاطر موانعي كه بر سر راه شان است، زندگي را به كام خود تلخ نمي كنند. اگر شما هم آدم آسان گيري باشيد، در كنار آنها خوش خواهيد گذراند؛ اما اگر سخت گير و عصبي باشيد بودن با آنها برايتان سخت ترين كار خواهد بود.

امضاي جدي ها

آدم هايي كه هنگام امضا كردن، خودكار را روي كاغذ فشار مي دهند، اغلب افراد جدي و منظمي هستند. اگر كاري را به آنها سپرده ايد، نيازي نيست كه نگران انجام شدنش باشيد، چون نظم آنها نگراني شما را برطرف مي كند اما بايد بدانيد كه اين افراد استرس زيادي دارند و احتمال دارد از ضربه اي يا سختي اي كه در كودكي خورده ايد، آسيب ديده باشند.

امضاي مرموزها

اگر هنگام امضا كردن، خودكار را آرام حركت مي دهد و مراقب است كه به بهترين شكل امضا كند، احتمالاً شخصيتش با آنچه بروز مي دهد متفاوت است و مي خواهد در مقابل شما، خود را بهتر از آنچه كه هست جلوه دهد. در مقابل چنين فردي كمي محتاط باشيد و زمان بيشتري را صرف شناختن خود واقعي اش در نظر بگيريد، چرا كه به احتمال زياد او چيزهاي زيادي را براي پنهان كردن از شما دارد.

امضاي آدم هاي مغرور

آدم هايي كه به جاي امضا كردن، نام خود را مي نويسند، خود را فردي با ارزش مي دانند و به توانايي هايشان ايمان دارند. آنها دوست دارند نامشان را در همه جا مطرح كنند و آنقدر خود را مطرح و توانمند مي دانند كه ممكن است گاهي مغرور و خودخواه جلوه كنند. اين افراد تمام تلاش شان را مي كنند تا در موقعيت هاي شايسته اي قرار بگيرند و از اين راه احساس غرورشان را ارضا كنند.

امضاي برونگراها

اگر با فردي روبرو هستيد كه بزرگ و با حروف درشت امضا مي كند، احتمالاً با يك برونگرا در ارتباط هستيد. بررسي ها مي گويد آنها افراد با اعتماد به نفسي هستند كه گاهي خودشان را بيش از حد باور دارند اما به دليل اراده قوي شان مي توانيد روي آنها حساب كنيد. از طرف ديگر، كساني كه در سمت راست يك متن امضا مي كنند، آدم هايي برونگرا و اجتماعي هستند كه خيلي راحت با غريبه ها صميمي مي شوند و اگر با چنين فردي به مهماني دعوت شويد، حتماً به شما خوش مي گذرد.

امضاي لجبازها

اما اگر طرف مقابل تان در امضايش از خطوط عمودي استفاده مي كند، بايد بدانيد با فردي لجباز روبرو هستيد كه معمولاً هر كاري كه بخواهد، انجام مي دهد، چرا كه اين افراد، معمولاً روي تصميم ها ننو كارهايي كه مي خواهند انجام دهند، پافشاري مي كنند. البته اين خصلت آنها هميشه هم بد نيست، چون براي رسيدن به چيزي كه مي خواهند تلاش و پافشاري مي كنند، اگر شما هم آدم لجبازي هستيد، احتمالاً آسان با چنين فردي كنار نمي آييد.

امضاي عصبي ها

اگر با فردي روبرو هستيد كه امضايش شلوغ است، بدانيد كه شخصيتي مضطرب و ناآرام دارد به ويژه اگر اين شخص، امضايي با شكل هاي درهم و آشفته را انتخاب كرده است، مي توانيد آسان تر احتمال مضطرب بودنش را مطرح كنيد. چنين فردي آسان از كوره در مي رود، پس در مقابل او كمي محتاط تر رفتار كنيد. بعيد نيست كه اين افراد آدم هاي شكاكي باشند و بخواهد از همه رفتارهاي شما سر در بياورند.

امضاي مهربان ها

آدم هاي مهربان و بخشنده، هنگام امضا كردن، قلم را بسيار آرام روي كاغذ حركت مي دهند. سادگي امضاي آنها، از قلب ساده شان خبر مي دهد. آنها يا شخصيتي ساده دارند يا سواد بالايي ندارند. اين افراد به راحتي حرف ديگران را باور مي كنند و خودشان هم براي بزرگتر جلوه دادن شخصيت شان به دروغ و فريب رو نمي آورند.

امضاي سختكوش ها

كساني كه در امضايشان از خطوط منحني و بدون زاويه استفاده مي كنند، آدم هاي سختكوشي هستند كه باهوش و پشتكار فراوانشان به هر چه بخواهند مي رسند. اين افراد براي رسيدن به اهداف خود بسيار مصمم و پرتلاش هستند و تا رسيدن به هدفشان، صبور و بردبارند. آنها حتي با وجود مشكلات هم، هرگز از تصميم شان منصرف نمي شوند.

امضاي خجالتي ها

كساني كه كوتاه و كوچك امضا مي كنند، افرادي خجالتي هستند كه اعتماد به نفس پاييني دارد. آنها از توانايي هاي خودشان بي خبرند و معمولاً خود را در حاشيه قرار مي دهند و در مهماني ها به راحتي با غريبه ها صميمي نمي شوند. آنها آنقدر به خودشان بي اعتماد هستند كه حتي نمي خواهند در صفحه كاغذ جاي زيادي را اشغال كنند و سعي مي كنند امضايي كوچك داشته باشند.

كجاي صفحه را امضا مي كند؟

امضاي صادق ها

براي آنكه بدانيد با فردي صادق روبرو هستيد يا نه، مي توانيد از او بخواهيد يك فرم را هم امضا كند. بررسي ها مي گويد اگر او بالاي فرم را امضا كرد، احتمالاً آدم راستگويي نيست، اما اگر پايين فرم را امضا كرد، بيشتر مي توانيد به گفته هايش اعتماد كنيد. از نظر آنها كساني كه بالاي فرم را امضا مي كنند، كمتر به تعهدات شان پايبند مي مانند؛ پس بهتر است قبل از اعتماد كردن بهانه اي براي گرفتن امضايش پيدا كنيد.

امضاي درونگراها

افرادي كه سمت چپ صفحه را براي امضا كردن انتخاب مي كنند، آدم هاي خجالتي و درونگرايي هستند كه راحت با هر كسي كنار نمي آيند. اين افراد از اينكه به جمعي وارد شوند كه كسي را در آن نمي شناسند عذاب مي كشند و دوست ندارند كسي سر از كارشان در بياورد. آنها سرشان به كار خودشان گرم است و قرار گرفتن در موقعيت هاي ناگهاني، مي تواند آنها را به شدت مضطرب و حتي نااميد كند.

  • بازدید: 2410
  • تاریخ انتشار: پنجشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۵۰
  • شناسه مطلب: 3031

ارسال دیدگاه ؛


کد امنیتی
تصویر جدیدمطالب تصادفی

تاکنون چند آشیانه پرنده روی یک درخت دیده نشده است؟

تاکنون چند آشیانه پرنده روی یک درخت دیده نشده است؟
بعضی پرنده های اجتماعی هستند و برخی خیر.خیلی خوب است برای استنتاج علمی به سراغ مشاهده می روید ؛ ولی باید یاد بگیرید...
کرم شب تاب

کرم شب تاب
روز قسمت بود. خدا هستی را قسمت می‌کرد. خدا گفت : چیزی از من بخواهید. هر چه که باشد‚ شما را خواهم داد. سهمتان را...
پاستا نخود فرنگی

پاستا نخود فرنگی
مواد اولیه  : *کره =دو قاشق غذاخوری*نخودفرنگی=۴۵۰ گرم*خامه پرچرب=۲۰۰ میلی‌لیتر*پاستا نواری سبز و سفید یا...
پنج روش خانگی برای سفیدتر کردن دندان ها

پنج روش خانگی برای سفیدتر کردن دندان ها
دندان هایی که مثل مروارید می درخشد ، آرزویی است که بیشتر ما آن را در خیال خود داریم و در این زمینه کارهای بسیاری...

مطالب پربازدید

تماس با ماهنگ

تماس با ماهنگ
بازدیدکننده گرامی؛ جهت تماس با مدیریت وب سایت ماهنگ از دو طریق ارسال ایمیل و یا تکمیل فرم زیر اقدام نمایید : ایمیل...
مجموعه ای جدید از جملات خاص و سنگین پیامک های مفهومی

مجموعه ای جدید از جملات خاص و سنگین پیامک های مفهومی
من در میان مردمی هستمکه باورشان نمیشود تنهایــــممیگویند خوش بحالت که خوشحالینمی دانند دلیل شاد بودنم باج به آنهاستبرای...
چرا وقتی آب منجمد می شود حجم آن افزایش و وزنش کاهش می یابد؟

چرا وقتی آب منجمد می شود حجم آن افزایش و وزنش کاهش می یابد؟
یخ هنگام انجماد، منبسط می شود. علت این انبساط پیوند هیدروژنی میان مولکول های خمیده آب است.
چرا عرق لباس را زرد میکند؟

چرا عرق لباس را زرد میکند؟
تا حالا عرق از سر، صورت و دست تان چکیده است؟ آن قدر که کلافه شده اید و حتی گاهی نیز در مقابل دیگران خجالت هم کشیده...

مطالب جدید

نرم افزار آموزش الفبای انگلیسی ( محصول جدید انتشارات تاجیک)

نرم افزار آموزش الفبای انگلیسی ( محصول جدید انتشارات تاجیک)
یکی از دروس جدیدی که دانش‌آموزان در پایه‌ی هفتم باید بیاموزند، درس زبان انگلیسی است. نویسندگاه کتاب زبان انگلیسی...
فواید یادگیری زبان خارجی برای مغز که نمی‌دانستید

فواید یادگیری زبان خارجی برای مغز که نمی‌دانستید
امروزه دانشمندان ثابت کرده‌اند که یادگیری زبان دوم می‌تواند در بهبود هوش، حافظه و تمرکز نقش مهمی داشته...
ضرروت دانستن دو زبان

ضرروت دانستن دو زبان
مغز یك فرد دو زبانه مانند رادیویی است كه به طور همزمان 2 كانال را پخش می‌كند. ممكن است كه در حال صحبت كردن به یك...
ضرورت یادگیری زبان انگلیسی

ضرورت یادگیری زبان انگلیسی
     شايد يادگيري زبان انگليسي مهمترين گام در ارتقاء کيفيت زندگي شما باشد.  آيا هيچ فکر...