چگونه کودکان را به ورزش تشویق کنیم؟

انجام ورزش روزانه کاری است که باید از دوران کودکی آغاز شود . ورزش هایی که به کودکان داده می شود، باید نوعی باشند که به تربیت قوای فکری و نظم روحی آن ها کمک کند.

 
ورزش را 20 بگير، بقيه اش با من!

در حال حاضر با توجه به آمدن تکنولوژي هاي جديد کامپيوتري و در نتيجه سرگرم شدن هر چه بيشتر کودکان با اين وسايل، فعاليت بدني کودکان کاهش چشمگيري پيدا کرده است. از سوي ديگر مربيان مدارس نيز نسبت به ورزش و لزوم بازي و تحرک کودکان بي تفاوت شده اند و زنگ ورزش به زنگي براي جبران عقب ماندگي هاي درسي تبديل شده است .

 
ورزش در خانه با برنامه 10-10-10

آیا ورزش می کنید؟ آیا وقت کافی برای رفتن به باشگاه ورزشی و یا پارک ندارید؟ دلتان می خواهد درمنزل خودتان ورزش کنید؟ اگر جوابتان مثبت است، متن زیر را بخوانید.

 


صفحه 8 از 10