خوش اندامی با یک میوه بهشتی

برای اینکه اندام زیبا و مناسب داشته باشید و بتوانید کلسترول مضر خود را کاهش دهید، روزانه یک عدد سیب بخورید.

 
وعده های غذایی پس از ورزش

آنچه پس از ورزش می‌خورید برای جایگزینی گلیكوژن عضلات اهمیت زیادی دارد. همه‌ی ورزشكاران از اهمیت وعده‌های غذایی پیش از ورزش..... 

 آیا می‌دانید پس از ورزش چه باید خورد؟

 
بعد از ورزش چی بخوریم؟

آیا می‌دانید پس از ورزش چه باید خورد؟

آنچه پس از ورزش می‌خورید برای جایگزینی گلیكوژن عضلات اهمیت زیادی دارد. همه‌ی ورزشكاران از اهمیت وعده‌های غذایی پیش از ورزش آگاهند، اما غذای پس از ورزش، اینكه چه چیزی بخورید و چه زمانی بخورید نیز به همان اندازه مهم است. برای مصرف غذای پیش از ورزش باید به ذخیره‌ی گلیكوژن توجه داشته باشید تا بهترین كاركرد را داشته باشید، اما غذای پس از ورزش برای بهبود نیروی بدنی و ادامه تمرینات بسیار مهم است.

 


صفحه 5 از 6